Aktuellt

Rizzo Group AB

BÄSTA KUND

Rizzo Group AB (Publ) är sedan den 3 april 2024 försatt i konkurs och advokat Nils Åberg vid Advokatfirman Carler är förordnad som konkursförvaltare. Utförsäljning i bolagets butiker sker nu i konkursboets regi.

Nedan följer svar på några vanliga frågor.

Returer

Inga returer accepteras vad gäller varor köpta i butiker. Inga returer accepteras heller vad gäller produkter köpta online. Kunder som har beställt varor online har en teoretisk rätt att enligt distansavtalslagen frånträda avtalet (ångerrätt) i två veckor, men till följd av konkursen kan någon utbetalning inte göras till kunden, i stället får kunden en fordran i konkursen. Det är alltså normalt sett enbart till kundens nackdel att efter konkursutbrottet ångra ett köp som gjorts före konkursutbrottet.

Om du anser dig ha ett ersättningsanspråk mot konkursbolaget, följ instruktionerna i avsnittet ”Anmäla ersättningsanspråk i konkursen” nedan.

Reklamationer

Konkursbolaget har inte längre möjlighet att ta emot reklamationer. Kunder som önskar reklamera en vara får i stället anmäla ett ersättningsanspråk i konkursen enligt instruktioner i avsnittet ”Anmäla ersättningsanspråk i konkursen” nedan.

Har du betalat köpet med kreditkort så har du i vissa fall möjlighet att framställa ett ersättningsanspråk direkt mot utställaren av kreditkortet för återbetalning vid utebliven leverans eller fel i varan. Vänd dig i så fall direkt till din kreditgivare.

Öppet köp och byten

På grund av konkursen gäller inga villkor om öppet köp. Du kan därför inte returnera en vara på den grunden. Inte heller kan någon bytesrätt, oavsett anledning, accepteras.

Presentkort, tillgodohavanden och medlemsförmåner

På grund av konkursen kan presentkort inköpta innan konkursen inte användas som betalningsmedel. Andra tillgodohavanden kan inte heller användas som betalningsmedel.

Ersättningsanspråk på grund av att presentkortet/tillgodohavandet inte kan nyttjas får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktioner i avsnittet ”Anmäla ersättningsanspråk i konkursen” nedan.

Anmäla ersättningsanspråk i konkursen

Anmäl ditt ersättningsanspråk genom att maila till [email protected] . Anspråket ska omfatta följande information: (ange följande i ämnesraden : Rizzo Krav)

  • Fullständigt namn samt postadress.
  • Beloppet som det begärs ersättning för.
  • Underlag för anspråket (T.ex. kvitto, kopia eller bild av presentkort/tillgodokvitto etc.)

Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.

Alla krav som anmäls i konkursen kommer att sammanställas i en konkursbouppteckning som ges in till den tingsrätt som fattat beslut om att försätta bolaget i konkurs.

Krav från konsumenter utgör så kallade oprioriterade fordringar i konkursen. Om utdelning blir aktuellt till oprioriterade fordringsägare, bl.a. konsumenter, kommer konkursförvaltningen begära att tingsrätten beslutar att inleda ett bevakningsförfarande. Du blir i sådana fall direkt kontaktad av tingsrätten med mer information samt en uppmaning att bevaka din fordran i konkursen.

Observera att det kan ta mellan 6-12 månader innan konkursförvaltningen kan lämna något besked huruvida det är aktuellt med utdelning till oprioriterade fordringsägare.