Aktuellt

Nya momsregler – slutet för alla företagsrekonstruktioner?

Samtidigt som staten genom ny lagstiftning avser underlätta rekonstruktioner riskerar nu ett nytt ställningstagande från Skatteverket att i praktiken kraftigt försvåra för rekonstruktionsbolag att överleva, trots beviljat ackord.

Som bekant föreslås en ny lag om företagsrekonstruktion att träda ikraft sommaren 2022. Den nya lagen innebär i mångt och mycket en förbättring jämfört med den nuvarande och kan i sig antas bana väg för fler och samtidigt i högre grad lyckade rekonstruktioner.

Den nya lagen riskerar dock att bli en papperstiger. Enligt ett färskt ställningstagande från Skatteverket blir nämligen rekonstruktionsbolaget skyldigt att till fullo betala moms som uppstår när borgenärerna krediterar fakturor vid ackordsförlust.

Detta blir därmed direkt konkursdrivande eftersom företaget som får ett ackord med sina fordringsägare måste vara berett på att betala in moms på hela det belopp som skrivits av, vilket kan röra sig om mycket omfattande belopp. Det finns dock en temporär ”work-around” som kan användas under 2021 för att undvika denna effekt.

Den 8 juni 2021 kl. 15 – 16 anordnar Advokatfirman Carler ett spännande och angeläget webinarium i frågan. På webinariet deltar advokat bland andra Nils Åberg, rekonstruktör och partner vid Carler, Mats Eliasson, mångårig rekonstruktionsekonom (ytterligare deltagare kommer att tillkomma)

Vi tar upp följande frågor:

• Skatteverkets nya ställningstagande om att ”ackordsmoms” faller utanför ackordet och tänkbara effekter av detta.
• Tänkbar ”work around” som kan fungera under 2021 för att undvika sådana negativa effekter
• Nya regler om moms på skadestånd och effekter på företagsrekonstruktioner

Målgruppen för webinariet är alla som på något sätt kommer i kontakt med bolag under företagsrekonstruktion, t.ex. på borgenärrssidan, rådgivare eller rekonstruktörer.

Är du intresserad av att delta i och/eller lyssna på en spännande diskussion är du varmt välkommen att anmäla dig på länken nedan så kommer du, senast några dagar före seminariet, få en kalenderinbjudan med en Teams-länk!

Vad?

Webinarium om bl.a. hur Skatteverkets nya ställningstagande påverkar möjligheterna till framgångsrik rekonstruktion, samt tips om ”work-around”.

När?

Tisdagen den 8 juni kl. 15-16

Hur?

Genom Microsoft Teams (länk skickas efter registrering)

Kostnad?

Evenemanget är kostnadsfritt.

Anmälan?

Genom denna länk