Aktuellt

Golf Sky AB i konkurs – Information till kunder

Golf Sky AB är sedan den 4 juli 2023 försatt i konkurs. Utförsäljning i bolagets butik i Kungens kurva i Stockholm sker nu i konkursboets regi.

Om du är intressent till hela bolagets rörelse, eller delar av den, vänligen kontakta [email protected] för anbudsunderlag.

Nedan följer svar på några vanliga frågor.

Gäller endast butiken i Kungens Kurva

Onlinebutiken påverkas inte av konkursen.

Returer

Inga returer accepteras vad gäller varor köpta i butiken.

Reklamationer

Konkursbolaget har inte längre möjlighet att ta emot reklamationer. Kunder som önskar reklamera en vara får i stället anmäla ett ersättningsanspråk i konkursen enligt instruktioner i avsnittet ”Anmäla ersättningsanspråk i konkursen” nedan.

Öppet köp och byten

På grund av konkursen gäller inga villkor om öppet köp. Du kan därför inte returnera en vara på den grunden. Inte heller kan någon bytesrätt, oavsett anledning, accepteras.

Presentkort och tillgodohavanden

Köp med presentkort accepteras endast till och med den 24 juli 2024.  Andra tillgodohavanden kan inte användas som betalningsmedel.

Ersättningsanspråk på grund av att presentkortet/tillgodohavandet inte kan nyttjas får anmälas till konkursförvaltningen enligt instruktioner i avsnittet ”Anmäla ersättningsanspråk i konkursen” nedan.

Anmäla ersättningsanspråk i konkursen

Anmäl ditt ersättningsanspråk genom att maila till [email protected] . Anspråket ska omfatta följande information: (ange följande i ämnesraden: GOLF SKY KRAV)

  • Fullständigt namn samt postadress.
  • Beloppet som det begärs ersättning för.
  • Underlag för anspråket (T.ex. kvitto, kopia eller bild av presentkort/tillgodokvitto, etc.)

Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation till stöd för ditt ersättningsanspråk.

Alla krav som anmäls i konkursen kommer att sammanställas i en konkursbouppteckning som ges in till den tingsrätt som fattat beslut om att försätta bolaget i konkurs.

Krav från konsumenter utgör så kallade oprioriterade fordringar i konkursen. Om utdelning blir aktuellt till oprioriterade fordringsägare, bl.a. konsumenter, kommer konkursförvaltningen begära att tingsrätten beslutar att inleda ett bevakningsförfarande. Du blir i sådana fall direkt kontaktad av tingsrätten med mer information samt en uppmaning att bevaka din fordran i konkursen.

Observera att det kan ta mellan 6-12 månader innan konkursförvaltningen kan lämna något besked huruvida det är aktuellt med utdelning till oprioriterade fordringsägare.