Aktuellt

Stockholms tingsrätt har beslutat att sänka rekonstruktörsarvodet i rekonstruktionen för Make Up Store-bolagen

Tingsrätten kom fram till att det arvode som rekonstruktören hade fakturerat bolagen var betydligt större än vad som anses skäligt. Detta innebär, som framgår av tingsrättens beslut, att rekonstruktören kommer behöva betala tillbaka det överskjutande beloppet om totalt ca 1 480 000 kr till bolagen, som nu är i konkurs.

Generellt sett är en av de viktigaste egenskaperna för en framgångsrik rekonstruktör att åtnjuta förtroende, både hos rekonstruktionsbolaget och borgenärerna.

Tingsrättens möjlighet till överprövning av rekonstruktörens arvode, som främst brukar aktualiseras vid misslyckade rekonstruktioner, är ett verktyg av flera för att upprätthålla förtroendet för rekonstruktionsinstitutet i stort.

Ett annat sådant tillkommande verktyg är de viktiga lagändringar som förväntas träda ikraft den 1 juli 2022. Enligt lagförslaget skärps kraven på vem som kan utses som rekonstruktör. Det ställs också högre krav på att det ska finnas realistiska förutsättningar att lyckas med en rekonstruktion, vilket förhoppningsvis minskar onödiga och värdeförstörande rekonstruktioner, men samtidigt ökar möjligheten för seriösa rekonstruktioner som rädda stora värden.