Aktuellt

Inbjudan till kostnadsfritt frukostseminarium

I efterdyningarna av coronapandemin, till följd av statliga stödåtgärder, står över 50 miljarder kronor i uppskjutna skatter ute hos över 50 000 svenska företag. Skatteverket har förvisso medgivit generösa återbetalningsvillkor för dessa anstånd men skulderna löper med ränta och en särskild anståndsavgift och i sinom tid ska skulderna regleras. Erfarenheter från tidigare längre skatteanståndsperioder såsom efter finanskrisen 2008 indikerar svårigheter för företagen att återbetala uppskjutna skatter med ökad risk för obestånd och konkurs som följd.

Pågår det en skatteanståndspandemi? – är konkurs då det enda alternativt eller finns det andra effektiva botemedel vid betalningsoförmåga?

Seminarium kring denna fråga kommer att hållas i Advokatfirman Carlers lokaler på Kungsgatan 28 i Stockholm den 30:e mars respektive 29:e april 2022 kl. 08.00 – 09.00. Vi bjuder på frukost från 07.30.

Passa på att anmälan dig så snart som möjligt då det finns begränsat antal platser. Maila anmälan till [email protected].