Kontakta oss

Advokatfirman Carler
Kungsgatan 30
Box 7557
103 93 Stockholm
[email protected]
+46 8 522 532 00
Organisationsnummer: 559188-5552
Öppettider växeln:
09.00-12.00 och 13.00-17.00


Advokatbyråer har en skyldighet att lämna information om att konsumenter kan vända sig till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Närmare information finns nedan.

Konsumenttvistnämnden kan pröva tvister mellan konsument och advokat eller advokatbyrå angående tjänst som advokaten eller advokatbyrån har tillhandahållit konsumenten, förutsatt att klienten först har kontaktat advokaten för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person, som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamheten.

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:
Konsumenttvist­nämnden
Sveriges advokatsamfund
Box 27321
102 54 Stockholm
08-459 03 00
Konsument­tvistnamnden@advokat­samfundet.se
www.advokatsamfundet.se/­konsumenttvistnamnden