Personuppgiftspolicy

Advokatfirman Carler värnar om sina klienters och andra registrerades integritet. Denna personuppgiftspolicy innehåller information om hur Advokatfirman Carler behandlar personuppgifter, och vad registrerade har för rättigheter.

Advokatfirman Carler är personuppgiftsansvarig för den behandling som utförs av Advokatfirman Carler i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

Advokatfirman Carler kommer enbart samla in och behandla personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy samt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) och nationell lagstiftning som kompletterar dataskyddsförordningen.

Advokatfirman Carlers Personuppgiftspolicy

Advokatfirman Carlers Personuppgiftspolicy i konkursärenden.