Om Carler

Advokatfirman Carler grundades 1960 och är en väletablerad byrå med bred kompetens inom svensk och internationell affärsjuridik, med kontor i Stockholm och Paris. På Stockholmskontoret har vi valt att specialisera oss på obeståndsrätt, fastighetsjuridik och tvistelösning.

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång.

För att ge bästa service och resultat är vi ofta två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.