Aktuellt

Anbudsunderlag – Foodrunners AB

Bakgrund

Foodrunners AB, 559284-9292, försattes i konkurs den 31 maj 2024. Foodrunners AB har bedrivit verksamhet genom hemsidan www.foodrunners.se och applikationer för Apple och Google Android genom vilket användaren kan jämföra priset på matvaror i dagligvaruhandeln.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet, bolaget har inga anställda.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

a) Källkod till prisjämförelsetjänsten

b) Immateriella tillgångar i form av domänen www.foodrunners.se, närings-och varukännetecken, kundregister och registrerade varumärken enligt bilaga 1.

c) Möjlighet för en köpare att förhandla angående inträde i konkursbolagets avtal (med respektive avtalsmotpart)

För mer information om bolagets plattform, se den av bolaget upprättade informationen i bilaga 2.

Förbehåll och genomförandet av budgivningen

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Carl Widstrand tillhanda på [email protected] senast den 2 juli 2024.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Carl Widstrand, [email protected], 070 213 22 86.