RNB Retail and Brands AB (publ)

RNB Retail and Brands AB (publ):s dotterbolag Departments & Stores Europe AB, Polarn O. Pyret Aktiebolag och Brothers AB är under företagsrekonstruktion. Se pressmeddelanden på följande webbplats:

https://www.rnb.se/Press/Pressmeddelanden1/?feedId=3650199

https://www.rnb.se/Press/Pressmeddelanden1/?feedId=3651265

För mer information om preliminära rekonstruktionsplaner, se:

Departments & Stores Europe AB Preliminär rekonstruktionsplan Departments & Stores Europe AB, Bilaga 1 – Koncernschema, Bilaga 2 – Balansräkning och Bilaga 3 – Preliminär ackordsbouppteckning

Polarn O. Pyret Aktiebolag Preliminär rekonstruktionsplan Polarn O. Pyret Aktiebolag, Bilaga 1 – Koncernschema, Bilaga 2 – Balansräkning och Bilaga 3 – Preliminär ackordsbouppteckning

Brothers AB Preliminär rekonstruktionsplan Brothers, Bilaga 1 – Koncernschema, Bilaga 2 – Balansräkning och Bilaga 3 – Preliminär ackordsbouppteckning

Information till fordringsägare samt steg och tidslinje i företagsrekonstruktionerna, se cirk leverantörer – Departments & Stores Europe AB, cirk leverantörer – Polarn O. Pyret Aktiebolag, cirk leverantörer – Brothers AB och bilaga Tidslinje

Ansökningar för förlängningar av företagsrekonstruktioner, se Ansökan om förlängning av företagsrekonstruktion DSE, Ansökan om förlängning av företagsrekonstruktion Polarn O. Pyret och Ansökan om förlängning av företagsrekonstruktion Brothers