Aktuellt

INEX Internationell Exergi AB i konkurs

INEX Internationell Exergi AB, Anbudsunderlag

Den 5 juli 2019 försattes INEX Internationell Exergi AB, 556848-3910, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren David Rutegård.
För mer information om anbudsförfarandet, se anbudsunderlag  inklusive bilaga 1 med förteckning över inventarier.
Anbudsunderlag
Bilaga 1