Aktuellt

Överlåtelse av rörelsen i MQ Retail AB:s konkurs

MQ Retail AB har den 16 april 2020 försatts i konkurs, med Lars-Henrik Andersson på Cirio Advokatbyrå som konkursförvaltare.

Advokatfirman Carler genom advokaterna David Rutegård och Peter Eriksson har, såsom medförvaltare i konkursen, företrätt konkursboet vid överlåtelsen av MQ Retail AB:s rörelse.

För mer information, se https://www.marqetstores.se/om-marqet/info/ och https://cirio.se/news/the-business-of-swedish-retail-chain-mq-marqet-acquired-by-new-owner