Aktuellt

Anbudsunderlag – AmpTrack Technologies AB

AmpTrack Technologies AB i konkurs, 559069-0433

Bakgrund

Den 20 februari 2024 försattes AmpTrack Technologies AB, 59069-0433 (”Bolaget”), i
konkurs vid Stockholms tingsrätt varvid advokat Dan Bengtsson förordnades till
konkursförvaltare.
Bolaget är ett musik-techbolag vars verksamhet består i att utveckla mjukvara för
musikskapande på webben och mobilen. Bolagets främsta produkter är ”Amped Studio” och
”HumBeatz”.

Produkterna

Amped Studio är en webbaserad plattform för musikskapande (DAW – Digital Audio
Workstation). Plattformen är användarvänlig och riktar sig till både erfarna musiker och
nyfikna nybörjare. Med färdiga slingor och Chord Creator får nybörjare en smidig start,
medan erfarna användare kan utforska avancerade verktyg som en synthesizer med dubbla
oscillatorer, FM-syntes och andra spännande effekter. Amped Studios nyutvecklade AI-
assistent låter användaren ta hjälp av AI-generering i sitt musikskapande.

Plattformen erbjuder användare att välja mellan registrering av ett gratis medlemskap, ett
premiummedlemskap, eller ett premiummedlemskap med AI inkluderat. Månadskostnaden
för premiummedlemskapet är 6,99 $, och månadskostnaden för premiummedlemskapet med
AI inkluderat är 9,99 $. En kinesisk version av produkten finns tillgänglig på den kinesiska
tjänsten NetEase Cloud Music.

I dagsläget har plattformen mer än 325 000 registrerade användare.

Bolaget har också skapat en marknadsplats där kreatörer kan sälja eller licensiera sin
skapade musik.

Bolaget har också skapat en fristående onlineljudredigerare baserad på Amped Studio som
såldes till en tredje part, men Bolaget har behållit rätten att sälja den vidare till vem som
helst.

HumBeatz är en musikapp till mobil och iPad som låter användaren nynna, vissla eller
beatboxa in en idé i mobilen, för att sedan omvandla melodin eller beatet till valfritt
instrument.

Appen är en fyrspårig loop recorder och erbjuder två lägen: ”Hum Mode” och ”Beat Mode”.
Användaren kan sedan bearbeta musikslingan genom appens många ljudeffekter. HumBeatz
innehåller 30 instrument, 16 trumeffekter och funktioner som Delay och Reverb. HumBeatz
är integrerad med Amped Studio vilket tillåter användaren att exportera sina HumBeatz-
projekt till Amped Studios för att fortsätta projektet och förfina musikskapandet. Appen finns
tillgänglig för både iOS och Android och kostar 99 kr att ladda ned.

Mer information om plattformen finns på Bolagets hemsida ampedstudio.com och Bolagets
egen presentation, bilaga 1.

Under räkenskapsåret 2022 hade Bolaget en omsättning om cirka 6,5 mkr, bilaga 2.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och/eller dess tillgångar.

Tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:
a) Applikation/program: “Amped Studio” (produktmiljö, källkod och immateriella
rättigheter) inkluderat rättigheterna till den fristående onlineljudredigeraren baserad
på Amped Studio.

b) Applikation/program: “HumBeatz” (produktmiljö, källkod och immateriella rättigheter)

c) Registrerade varumärken (sex aktiva, två avslutade)
● “Amped Studio” (EU och Storbritannien)
● “AMPEDSTUDIO” (Kina – två avslutade registreringar)
● “Amptrack Technologies” (EU och Storbritannien)
● “HumBeatz” (EU och Storbritannien)

d) Sociala medie-konton på Facebook och Youtube

e) Domäner och webbplatser
● Ampedstudio.com
● Ampedstudio.cn
● Ampedxmusic.io (beta site på XRPL)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra
erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning
och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier
avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag
eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller
förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker
på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller
avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.
Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta
anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och
dess tillgångar.

Intressenter uppmanas härmed att lämna skriftliga, icke-bindande indikativa bud på hela
rörelsen och/eller delar av rörelsen och dess tillgångar. De indikativa buden ska vara
konkursförvaltningen genom Freja Lindqvist tillhanda på  [email protected] senast den
26 mars 2024. Alla bud ska tydligt ange budgivarens namn och kontaktuppgifter. Alla bud
ska vara finansierade och förberedda för kontantbetalning vid avtalsingående.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas
möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet.
Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen
under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen och tillgångarna besvaras av Freja Lindqvist på
 [email protected] eller 072 601 38 14.
——————————————–

Carler Law firm and the bankruptcy estate process the personal data used in this bankruptcy
document. For more information about Carler Law firm’s and the bankruptcy estate’s processing of
personal data, please refer to our personal data policy at Carler Lar firm’s website, www.carler.se.