Linda Schenholm

Advokat och Partner

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand, Stockholms universitet 2000
Tingsnotarie Gävle tingsrätt 2001-2003
Kronofogdemyndigheten i Stockholm 2003-2008
Jurist och konkursförvaltare vid Ackordscentralen Stockholm AB 2008-2013
Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Nordia 2013-2015
Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2016

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
070-570 44 21