Tvister

Någon gång hamnar de flesta företag i en situation där det är svårt att komma överens med exempelvis en kund eller en leverantör. Sådana tvister kan handla om kvalitén och omfattningen av levererade varor och tjänster, om prisfrågor eller om tolkningen av ett avtal. I dessa situationer kan vi ge dig vårt biträde för att på bästa sätt driva tvisten vid skiljeförfarande eller i domstol. Genom vår erfarenhet på området kan vi även hjälpa dig att nå en samförståndslösning med motparten.

Våra jurister