Anna Tholander

Advokat

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand, Stockholms universitet 1983
Notarie, Huddinge polisdistrikt 1983-84
Bolagsjurist Stockholm Energi 1984-85
Ackordcentralen 1985-2001
Konkursförvaltare sedan 1997
Advokatfirman Hökerberg & Söderqvist 2001-2004
Advokat sedan 2003
Delägare i Advokatfirman Carler 2004-2019

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00