Filip Lange

Biträdande jurist

Utbildning och erfarenhet

Studier vid University of Oregon, USA 2018–2019
Juristexamen, Uppsala universitet 2021
Beredningsjurist, Söderorts åklagarkammare i Stockholm 2021
Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt 2021–2023
Advokatfirman Carler Sedan maj 2023

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
072-601 38 16