Affärsjuridik

Tack vare vår långa erfarenhet inom ett flertal branscher kan vi fungera som ett bollplank både i affärsjuridiska frågeställningar och i frågor som ligger vid sidan av den rena juridiken. Oavsett om du driver en stor eller liten verksamhet ser vi till att alla juridiska frågor hanteras på ett korrekt och ändamålsenligt sätt, så att du kan fokusera på dina affärer.

Vi har även expertis inom flera andra typer av affärsjuridik och ger våra klienter biträde inom bland annat:

Bolagsjuridik
Bolagsetableringar, nyemissioner och annan kapitalanskaffning, bolagsfusioner, bolagsstyrningsfrågor samt aktieägar- och joint venture-avtal.

Finansieringsfrågor
Förhandling och utformning av avtal rörande olika typer av lån och säkerheter.

Frågor rörande styrelse- och VD-ansvar
Samt låneförbudsregler och värdeöverföringar.

Företags- och fastighetsöverlåtelser
Inklusive planering, due diligence-undersökning, förhandling, upprättande av avtal och genomförande av tillträde.

Kommersiella avtal
T.ex. inköps- och tillverkningsavtal, distributions- och licensavtal, franchiseavtal, samarbetsavtal och konsultavtal.

Likvidation av bolag

Våra jurister