Peter Eriksson

Advokat och Partner

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand, Uppsala universitet 2010
Studier i företagsekonomi, Stockholms universitet 2010
Advokat sedan 2014
Konkursförvaltare sedan 2017
Advokatfirman Carler sedan 2010, delägare sedan 2019

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
070-545 21 76


Peter åtar sig regelbundet uppdrag som företagsrekonstruktör, konkursförvaltare och likvidator. Han har bred erfarenhet av uppdrag inom en mängd branscher såsom detaljhandel, tillverkning, entreprenadverksamhet och utvecklingsbolag.

 

Peter biträder klienter med affärsjuridisk rådgivning och tvistelösning med särskild inriktning på frågor om styrelseansvar, aktiebolagsrättsliga frågor och kommersiella tvister.

 

Peter åtar sig även löpande uppdrag avseende upprättande och tolkning av kommersiella avtal, aktieägaravtal och andra avtalsrättsliga frågor.