Carler advokater_Carl Widstrand

Carl Widstrand

Biträdande jurist

Utbildning och erfarenhet

Studier vid University of Western Australia, Perth, Australien 2017
Juristexamen, Stockholms universitet 2018
Föredragande jurist, Konkurrensverket 2019 - 2020
Tingsnotarie, Attunda tingsrätt 2020 - 2021
Advokatfirman Carler sedan oktober 2021

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
070-213 22 86