Lennart Olsson

Advokat

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand Uppsala universitet 1980
Föreningsbankernas Förbund 1981
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt 1981 – 1983
Bankjurist Handelsbanken 1983 – 1987
Biträdande jurist och delägare i Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå 1987 – 1992
Advokat sedan 1989
Konkursförvaltare sedan 1990
Delägare i Advokatfirman Delphi 1992 – 2002
Delägare i Advokatfirman Nordia 2002 – 2017
Delägare i Advokatfirman Carler 2017 – 2018

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
073-358 12 74