David Rutegård

Advokat och Partner

Utbildning och erfarenhet

Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet 2004
Jur. kand, Stockholms universitet 2005
Nämndsekreterare, Hyres- och Arrendenämnden i Gävle 2005
Tingsnotarie, Gävle tingsrätt 2006-2007
Advokat sedan 2012
Konkursförvaltare sedan 2014
Advokatfirman Carler sedan 2008, delägare sedan 2014

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
070-747 37 41