Johan Sundström

Biträdande jurist

Utbildning och erfarenhet

Studier vid Western Washington University, USA 2018
Juristexamen, Umeå universitet 2019
Processjurist, Intrum Sverige 2019–2021
Tingsnotarie, Attunda tingsrätt 2021–2023
Kriström Advokatbyrå 2023
Advokatfirman Carler sedan september 2023

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
072-601 38 13