News

Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB i konkurs

Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB försattes i konkurs den 9 mars 2021. Advokatfirman Carler hanterar konkurserna genom ett team bestående av Linda SchenholmDavid Rutegard och Malin Sanderson.

Verksamheten i bolagen – bestående bl a av 13 egna butiker runt om i Sverige, e-handelsplattform, återförsäljare- respektive franchiseavtal och ett omfattande varulager – har bjudits ut till försäljning varefter verksamheten, efter en intensiv budstrid och efterföljande avtalsförhandlingar, överlåtits till Lyko. Budgivningen stod i slutändan mellan tre aktörer med liknande verksamhet som Make Up Stores, samtliga finansiellt starka.

Lyko kommer att så fort som möjligt överta driften av verksamheten. Fram till dess driver konkursboet verksamheten vidare, dvs. butikerna och webhandeln är öppna som vanligt.