News

Fakta om Allra-konkurserna

Nils Åberg på Advokatfirman Carler har blivit förordnad som konkursförvaltare för bolagen Allra Sverige AB, Allra Pension AB och DPR Invest AB i likvidation samt för personerna Alexander Ernstberger, David Persson Rothman, Johan Bergsgård och Olle Markusson. Alla dessa personer och bolag har samband med det medialt uppmärksammade bolaget Allra Sverige AB.

Konkursbesluten för samtliga dessa bolag och personer fattades av Stockholms respektive Solna tingsrätt under januari 2022. Med undantag för Allra Sverige AB, avseende vilket bolagets styrelse ansökte om konkurs, fattades konkursbesluten med anledning av konkursansökningar inlämnade av Pensionsmyndigheten.

Konkursutredningen pågår för att identifiera och realisera tillgångar samt för att utreda transaktioner som skett före konkursbesluten.

Konkursbouppteckningar för var och en av konkurserna inlämnas enligt följande.

Allra Sverige AB:                           23 februari 2022 (Stockholms tingsrätt)

Allra Pension AB:                          23 februari 2022 (Stockholms tingsrätt)

DPR Invest AB i likvidation:         2 mars 2022 (Stockholms tingsrätt)

Alexander Ernstberger:              16 mars 2022 (Stockholms tingsrätt)

David Persson Rothman:            14 februari 2022 (Solna tingsrätt)

Johan Bergsgård:                        14 februari 2022 (Solna tingsrätt)

Olle Markusson:                           2 mars 2022 (Stockholms tingsrätt)