Erik Persson

Biträdande jurist

Inriktning

Affärsjuridik
Fastighet
Obestånd
Tvister

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen Uppsala universitet 2018
Förbundsjurist, Villaägarnas Riksförbund 2018-2019
Advokatfirman Carler sedan 2019

Språk

Svenska
Engelska

E-post

erik.persson@carler.se

Telefon

070-029 85 01