Emil Duberg

Biträdande jurist

Utbildning och erfarenhet

Studier vid Jordan Language Academy, Amman, Jordanien 2019
Fil.kand. i semitiska språk och mellanösternkunskap, Uppsala universitet 2020
Juristexamen, Uppsala universitet 2021
Advokatfirman Carler sedan september 2021

Språk

Svenska
Engelska
Spanska

Telefon

08 522 532 00
070 413 92 14