Anbudsunderlag TID Stockholm AB i konkurs

Den 6 maj 2020 försattes TID Stockholm AB, 556949-9980, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltare Dan Bengtsson.

 

För mer information om anbudsförfarandet, se Anbudsunderlag, samt Bilaga 1 (del 1), Klockor, armand och accessoarer i Stockholm, Bilaga 1 (del 2)

Bilaga 2 (del 1), Klockor, armand och accessoarer i Kina, Bilaga 2 (del 2),Bilaga 3, Varumärken och Bilaga 4, Inventarieförteckning