Anbudsunderlag – Supreme Padel Norden AB i konkurs

Supreme Padel Norden AB försattes i konkurs den 30 november 2022. Konkursförvaltare är advokat Martin Sjöström.

Bolaget har bedrivit detaljhandel genom försäljning av kläder och utrustning avsedda för racketsporten padel. Bolagets försäljning har skett genom e-handel på den ägda plattformen www.spadel.se.

Konkursboet utbjuder nu rörelsen till försäljning och infordrar anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Ytterligare information om rörelsen och vad som ingår i densamma m.m. framgår av anbudsunderlaget, se bilaga.

Den som önskar lämna anbud på rörelsen anmodas att inkomma med skriftligt indikativt bud senast fredagen den 16 december 2022 kl. 12.00. Mer information om hur anbudet ska lämnas framgår av anbudsunderlaget.