Anbudsunderlag för Stiftelsen Vidarkliniken i konkurs

Den 14 augusti 2019 försattes Stiftelsen Vidarkliniken, 815600-6168, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren David Rutegård. För mer information om anbudsförfarandet, se Anbudsunderlag.