Anbudsunderlag Ballongverkstan i Stockholm AB i konkurs

Bakgrund

Den 13 juni 2022 försattes Ballongverkstan i Stockholm AB, 556796-4415, (”Bolaget”) i konkurs, varvid advokat Linda Schenholm förordnades som konkursförvaltare.

Bolaget bilades i december 2009 och säljer ballonger, ballongtillbehör, dukningsartiklar, festdekor, partyartiklar och mjukisdjur under det egna varumärket ”Ballongverkstan”. Med egen personal tillverkar Bolaget arrangemang för både privatpersoner och företag.

Försäljningen sker genom egen butik och verkstad på Sveavägen 133 i Stockholm samt genom e-handelslösning från Starweb på hemsidan www.ballongverkstan.se. Butiken fungerar även som lager och kontor. Hyresavtalet på lokalen tillhör ett närstående bolag och hemsidans domän ägs av Bolagets ägare.

Bolagets senaste årsredovisningar ger följande vid handen.

Vid konkursutbrottet hade Bolaget ca 14 anställda.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Anbud tas i första hand emot på Bolagets rörelse, och i andra hand på en eller flera delar av Bolagets tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

Bolagets tillgångar består primärt av dess produkter och dess varumärke.

För information om och bilder på Bolagets produkter hänvisas till Bolagets hemsida på domänen www.ballongverkstan.se. Länk till fotografier på rörelsen och dess tillgångar finns tillgängliga och kan översändas på begäran. Bolaget har även ett flertal konton på sociala medier (Facebook, Pinterest och Instagram).

Följande tillgångar bjuds ut till försäljning:

  • Lagervaror i form av ballonger, ballongtillbehör, dukningsartiklar, festdekor, partyartiklar och mjukisdjur. Inköpsvärde på lager enligt senaste inventering per 2021-12-31 uppgick till ca 1,1 miljon kr. Värdet per konkursdagen har uppskattats till ca 1,3 miljoner kr.
  • Större antal engångsbehållare för helium för ballonguppblåsning
  • Immateriella tillgångar i form av
    • Svenska ordmärket ”Balongverkstan”, reg nr 524474
    • Domänerna anderstand.se, bostadsekosystemet.se, figurballonger.se, partypingla.se samt ballongdekor.nu
  • Sedvanliga butiks- och kontorsinventarier i Stockholm
  • Vid rörelseöverlåtelse ingår rätten att inträda i Bolaget avtal, villkorat av motpartens godkännande. Notera därvid särskilt att hyresavtalet och domänadressen balongverkstan.se inte ägs av Bolaget.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar. Förfrågningar angående rörelse och dess tillgångar besvaras av advokat Dan Bengts­son ([email protected])

Anbud ska lämnas skriftligen per mail senast den 24 juni 2022. Anbud mailas till [email protected]

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Konkursboet förbehåller sig fri prövningsrätt av erhållna bud och att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår.

Generell friskrivning och förbehåll

Tillgångarna överlåts i befintligt skick.

Konkursboets friskriver sig från ansvar för eventuella brister och felaktigheter i den överlåtna egendomen. Köpare anmodas att genomföra en noggrann besiktning av egendomen i syfte att upptäcka eventuella fel och brister.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättig­heter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbuds­underlag.

Konkursboet driver verksamheten vidare under anbudsförfarandet varför lagervaror löpande försäljs.

Advokatfirman Carler, 2022-06-17