CATEGORY pagaende

Skyways Express AB och City Airlines AB

130522


Information regarding the bankruptcies of Skyways Express AB and City Airlines AB

Date of bankruptcy: 
2012-05-22

Court of bankruptcy:
District Court of Attunda

Official receiver: 
Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 93 Stockholm, telephone: 0046 (8) 522 532 00

Estate inventory and oath administration meeting: 
July, 13 and July, 20 2012. The official receiver will make a register of the assets and liabilities in each bankruptcy estate. The estate inventories will be available on July, 13 2012. The estate inventories will also be available at Carlers website, without attachments. Anyone who wishes a complete estate inventory with attachments, please contact the District Court of Attunda.

Oath administration will take place on July, 20 2012 at 9.00 p.m. and 9.10 p.m.

Bankrupcy estate inventories without attachments
Skyways_express_AB_Bankrupcy_Estate_Inventory.pdf
Skyways_City_Airlie_Bankrupcy_Estate_Inventory.pdf

Administrator’s report: 
April 2013

Dividend: 
For the time being no prognosis can be given. Information will be announced as soon as there is further news. Given the size of the bankruptcies, the proceedings may be prolonged.

FOR THOSE WHO HAVE PAID TICKETS IN ADVANCE

If you have paid bankruptcy insurance when buying your ticket: 
Please contact the retail outlet that sold the bankruptcy insurance.

If you have bought and paid for tickets through a travel agency: 
Contact your agency and investigate the possibilities of compensation.

If you have paid the tickets with a credit card: 
Contact the credit card company/bank and ask for the possibility of compensation.

If you have paid the ticket/tickets via an Internet Bank: 
Please contact your bank and ask for the possibility of compensation.

OTHER: 
If you do NOT get any compensation for the ticket/tickets you have bought, you have a claim against the bankrupt company and you are called a creditor.

NOTIFICATION OF CLAIMS
Tickets:
skyways@carler.se

Other claims; such as suppliers, leasing companies and other creditors:
affarskontakter@carler.se

OTHER MATTERS and/or QUESTIONS
Send an e-mail to:
affarskontakter@carler.se
We will revert by e-mail or telephone as soon as we can.

Sincerely,
Mats Emthén
Official receiver

130522


Allmän information i anledning av Skyways Express AB:s och City Airlines AB:s konkurser

Konkursdomstol:
Attunda tingsrätt, ärendenr: K 3922-12 och K 3987-12

Konkursförvaltare:
Mats Emthén, Advokatfirman Carler, Box 7557, 103 91 Stockholm, tfn: 08 – 522 532 00, mailadresser: se nedan

Konkursbouppteckningar utan bilagor:
Skyways_Konkursbouppteckning_Skyways.pdf
Skyways_Konkursbouppteckning_City_Airline.pdf

Förvaltarberättelser: 
Den ekonomiska utredningen pågår och beräknas kunna slutföras i början på 2013. Därefter kommer en förvaltarberättelse att upprättas. Den beräknas kunna lämnas till tingsrätten under april månad 2013.

Utdelning: 
För närvarande kan ingen prognos ges. Information kommer att läggas ut så snart det finns närmare besked. Med hänsyn till konkursens storlek kan handläggningen antas bli långvarig.

FÖR DIG SOM HAR BETALT BILJETTER I FÖRSKOTT

Om du har betalat en konkursförsäkring när du köpte biljetten: 
Kontakta försäljningsstället som har sålt konkursförsäkringen.

Om du har köpt och betalat biljetter via resebyrå: 
Kontakta resebyrån och undersök vilka möjligheter du har att få tillbaka pengar.

Om du har betalat biljetterna med ett kontokort: 
Kontakta kortföretaget/banken och ta reda på om du får pengar tillbaka. Se mer info på Eurocards hemsida.

Om du har betalat via internetbanken: 
Kontakta banken och ta reda på om du får pengar tillbaka.

Övrigt: 
Om du INTE får tillbaka pengarna du lagt ut för biljetter har du en fordran på konkursbolaget och kallas då för borgenär.

ANMÄLAN AV FORDRINGAR

Biljetter:
skyways@carler.se

Övriga fordringar, t.ex. leverantörer, leasingbolag och andra kreditgivare: 
affarskontakter@carler.se

ÖVRIGA ÄRENDEN OCH FRÅGOR

Maila till
affarskontakter@carler.se

Kontaktuppgifter fackförbund
SFF
Ola Blomqvist, 0705-74 43 53 samt Mats Gomér på Skyways

Unionen
Gunilla Sahlin, 08-504 161 70, 070-589 67 53

Pilotföreningen
Kontakta lokalt ombud.
Vi återkommer per mail eller telefon så snart vi hinner.

Med vänliga hälsningar,
Mats Emthén
Konkursförvaltare