CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Företagsrekonstruktioner


Advokatfirman Carler har mångårig erfarenhet av rekonstruktionsförfaranden. Advokatfirman företräder härvid fordringsägare och andra parter som berörs när ett företag får ekonomiska problem. Vi har stor kompetens att möta våra klienters behov av rådgivning kring en verksamhet i kris men också för att förebygga en sådan. Advokatfirman Carler kan härvid erbjuda klienter biträde vid såväl frivilliga rekonstruktioner som i lagreglerade rekonstruktionsförfaranden samt som s.k. administratör vid olika typer av underhandsackord.