CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

EU-rätt


EU-rätten har genom sin ställning av såväl överordnad rätt som del av den nationella rätten en direkt inverkan på många av de transaktioner som företas av företag i och utanför Sverige idag. Advokatfirman Carler har mycket god kännedom om det EU-rättsliga regelsystemet och hur detta direkt och indirekt påverkar den svenska rättsbildningen och erbjuder juridiskt biträde i samtliga frågor med EU-rättslig anknytning.