PAGE C STHLM

Medarbetare Stockholm

På kontoret i centrala Stockholm arbetar idag 20 personer varav 15 är jurister. Åtta av advokaterna är delägare i advokatfirman. Vi har även kontor i Paris och Lyon. Våra advokaters kompetens sträcker sig från allmän affärsjuridik till specialområden som bostadsrättsombildningar, EU-rätt och immaterialrätt. Sex av delägarna har vi förordnade som konkursförvaltare och vi har under senare år handlagt stora konkurser såsom flygbolagen City Airlines och Skyways Express med omfattande verksamhet inom och utom landet. Under 2013 fick vi förordnandet att förvalta konkursen efter JB Education med 9 dotterbolag och 39 skolor runt om i landet. Vi handlägger även stora rekonstruktioner varav ishockeyklubbarna Leksand IF och Timrå IK är de mest uppmärksammade.

Anders Sjöstedt


Advokat 1980. Jur kand, Stockholms universitet, 1971. Hövden & Bongenhielm Advokatbyrå 1971, konsult och administrativ chef Nova Media AB 1971-1977, egen juristbyrå 1977-1987, Johansson & Sjöstedt Advokatbyrå 1987-1999, Falk Advokatbyrå 1999-2000, Advokatfirman Fylgia 2000-2007. Advokatfirman Carler sedan 2007.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, obeståndsrätt och skatterätt
Språk: Svenska, engelska och tyska

anders.sjostedt@carler.se
08 522 532 00
070 216 60 37

Anna Tholander


Advokat 2003. Jur kand, 1983, Stockholms universitet. Notarie, Huddinge polisdistrikt, 1983-84. Bolagsjurist Stockholm Energi, 1984-85. Ackordcentralen, 1985-2001. Konkursförvaltare sedan 1997. Advokatfirman Hökerberg & Söderqvist, 2001-2004. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2004.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, företagsrekonstruktioner, likvidationer och konkurs- och obeståndsrätt
Språk: Svenska och engelska

anna.tholander@carler.se
08 522 532 00
073 984 71 14

Dan Bengtsson


Studier vid Université Jean Moulin Lyon 3, Lyon, Frankrike, 2010. Jur. kand., Stockholms universitet, 2011. Tingsnotarie, Stockholms tingsrätt, 2012-2014. Advokatfirman Carler sedan 2014.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska och engelska

dan.bengtsson@carler.se
08 522 532 21
070 789 12 20

Dana Halabi


Dana Halabi


Jur.kand. Stockholms Universitet juni 2017. Advokatfirman Carler sedan maj 2017.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska, engelska och arabiska

dana.halabi@carler.se
08 522 532 532 31
070 413 92 15

 

 

 

 

 

 

 

David Rutegård


Advokat 2012. Affärsjuridisk magisterexamen, Linköpings universitet, 2004. Jur kand, Stockholms universitet, 2005. Nämndsekreterare, Hyres- och Arrendenämnden i Gävle, 2005. Tingsnotarie, Gävle tingsrätt 2006-07. Konkursförvaltare sedan 2014.  Advokatfirman Carler sedan 2008, delägare sedan 2014.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvens- och
obeståndsrätt, fastighetsrätt och processer.
Språk: Svenska och engelska

david.rutegard@carler.se
08 522 532 22
070 747 37 41

Fredrik Wennerstrand


Advokat 2011. Jur kand, Uppsala universitet, 2006. Skatteverket 2006. Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Lars Berlin  och Advokatfirman af Petersens  2006-2014. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2014. Område: Svensk och internationell affärsjuridik, arbetsrätt, fastighetsrätt, hyresrätt, skatterätt samt ekobrott. Språk: Svenska och engelska

fredrik.wennerstrand@carler.se
08 522 532 00
070 87 29 285

Karl-Fredrik Björklund


Advokat 1999. Jur kand, Stockholms universitet, 1993. Master of European Law, Queen Mary, University of London, 1996. Tingsnotarie, Nacka tingsrätt, 1993-1995. Biträdande jurist och advokat vid Wilow & Pethrus Advokatkollegiet och Advokatfirman Wesslau & Partners, 1996-2000. Chefsjurist, Know IT AB (publ), samt bolagsjurist vid Global IP Sound AB och Cogent IPC AB, 2000-2003. Egen verksamhet, 2003-2004. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2004.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, arbetsrätt, fastighetsrätt,  IT-rätt, integritetsrätt, sålunda personuppgiftslagens tillämpning och tvistlösning
Språk: Svenska, engelska och franska

karl-fredrik.bjorklund@carler.se
08 522 532 00
070 668 47 40

Lennart Olsson


Advokat .  Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2017.

Område:

Språk:

lennart.olsson@carler.se
08 522 532 00
073 358 12 74

Linda Schenholm


Advokat 2015. Jur kand Stockholms Universitet 2000. Tingsnotarie Gävle tingsrätt 2001-2003. Kronofogde vid Kronofogdemyndigheten i Stockholm 2003-2008. Jurist och konkursförvaltare vid Ackordscentralen Stockholm AB 2008-2013. Biträdande jurist och advokat vid Advokatfirman Nordia 2013-2015. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2016.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer

Språk: Svenska och engelska

linda.schenholm@carler.se

08-522 532 00
070-570 44 21

 

 

Mats Emthén


Advokat 1994. Jur kand, Stockholms universitet, 1981. Tingstjänstgöring, 1982-1984. Bankjurist, Föreningsbanken Stockholm, 1984-1987 och Första Sparbanken, 1987-1989. Ackordscentralen, Stockholm, 1989-1991. Delägare i Advokatfirman Wallander, Advokatfirman Signum och Advokatfirman Glimstedt 1992-2001. Konkursförvaltare sedan 1993. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2002. Vice ordförande i Institutet för Företagsrekonstruktion (IFFR).

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, företagsrekonstruktioner och konkurs- och obeståndsrätt
Språk: Svenska och engelska

mats.emthen@carler.se
08 522 532 00
070 554 54 24

Niklas Emthén


Advokat 2016. Studier vid Universität Innsbruck, Österrike, 2005, och University of British Columbia, Vancouver, Kanada, 2010. Jur. kand. och ek. kand., Uppsala universitet, 2011. Advokatfirman Lindahl, 2011-2013. Tingsnotarie, Kronofogdemyndigheten och Stockholms tingsrätt, 2013-2015. Advokatfirman Carler sedan 2015.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt, fastighetsrätt och processer.

Språk: Svenska, engelska och tyska.

niklas.emthen@carler.se
+46 8-522 532 00
+46 70 854 54 40

Nils Åberg


 

Advokat 2009. Studier vid University of Sussex, Brighton, England, 1998. International Legal English Certificate, Cambridge University. Studier i juridik och handelsrätt, Lunds universitet, 1999-2004. Jur kand, Lunds universitet, 2004. Tingsnotarie, Alingsås tingsrätt, 2004-2006. Advokatfirman Carler sedan 2006, delägare sedan 2010.

Styrelseledamot i TMA Sweden (Turnaround Management Association)

Sekreterare i Institutet för Företagsrekonstruktion (IFFR)

Ledamot i Insol Europe

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska och engelska

nils.aberg@carler.se
08 522 532 15
070 545 21 25

 

Peter Eriksson


Advokat 2014. Jur. kand. Uppsala universitet 2010, Advokatfirman Carler sedan 2010. Konkursförvaltare sedan 2017.

Område: Svensk och internationell affärsjuridik, insolvensrätt och processer
Språk: Svenska och engelska

peter.eriksson@carler.se
08 522 532 13
070 545 21 76

Sören Birkeland


Advokat 2001. Jur kand, Stockholms universitet, 1983. Jurist, Villaägarnas Riksförbund 1982-1987. Jurist, SBC Bostadsrättsorganisationen, 1987-1997. Advokatfirman Carler från 1997. Delägare i Advokatfirman Carler sedan 2003.

Område: Fastighetsrätt, hyresrätt, bostadsrätt och föreningsrätt. Mångårig erfarenhet av fastighetsförvärv med ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Förordnad av Boverket att utfärda intyg för ekonomiska planer.
Språk: Svenska och engelska

soren.birkeland@carler.se
08 522 532 00
070 604 47 20

Berit Gustafsson


Sekreterare främst till Anna Tholander, Karl-Fredrik Björklund,
Sören Birkeland, Fredrik Wennerstrand och David Rutegård

berit.gustafsson@carler.se
08 522 532 23

Carina Christiansson


Sekreterare främst till Linda Schenholm, Mats Emthén och Nils Åberg

carina.christiansson@carler.se
08 522 532 14

Emelie Strandlund


Emelie Strandlund


Ekonomiassistent

emelie.strandlund@carler.se
08-522 532 32

Jenny Gustafsson


Kamrer

jenny.gustafsson@carler.se
 08 522 532 29

Mari-Ann Ekermo


Kamrer.

mari-ann.ekermo@carler.se
08 522 532 20

Totte Kahn


Controller, konkurshandläggare.

totte.kahn@carler.se
08 522 532 24
070 181 22 12