Anbudsunderlag för Metropolitan Rehab AB i konkurs

Den 30 september 2019 försattes Metropolitan Rehab AB, 556844-6040, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren Linda Schenholm.

För mer information om anbudsförfarandet, se Anbudsunderlag inklusive Justerad Bilaga 1 med förteckning över inventarier.