Rikard Stjernholm

Advokat och Partner

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand, Uppsala universitet 2001
Tingsnotarie, Sollentuna tingsrätt 2001 – 2003
Handläggare, Sveriges advokatsamfund 2004 -2005
Kriström Advokatbyrå 2005 – 2018
Advokat sedan 2008
Delägare Advokatfirman Carler sedan 2018

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
070-567 13 77