Erik Åberg

Advokat och Partner

Utbildning och erfarenhet

Jur. kand, Stockholms universitet 2010
Tingsnotarie, Uppsala tingsrätt 2011–2013
Kriström Advokatbyrå 2013–2018
Advokat sedan 2015
Delägare Advokatfirman Carler sedan 2018
Av Boverket utsedd intygsgivare för ekonomiska planer

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
070-396 72 55