Denise Stål

Biträdande jurist

Utbildning och erfarenhet

Juristexamen, Uppsala universitet 2020
Christensson & Roth Advokater 2021-2022
Advokatfirman Carler sedan april 2022

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08-522 532 00
072-601 38 18