Adam Jakobsson

Biträdande jurist

Inriktning

Obestånd
Tvister
Affärsjuridik

Utbildning och erfarenhet

Studier vid universitetet i Oslo 2019
Juristexamen Örebro universitet 2020
Advokatfirman Carler sedan mars 2020

Språk

Svenska
Engelska

E-post

adam.jakobsson@carler.se

Telefon

08 522 532 00
073-746 06 04