Adam Jakobsson

Biträdande jurist

Utbildning och erfarenhet

Studier vid universitetet i Oslo 2019
Juristexamen Örebro universitet 2020
Advokatfirman Carler sedan mars 2020

Språk

Svenska
Engelska

Telefon

08 522 532 00
073-746 06 04