Make Up Store AB och Make Up Shop Sweden AB i konkurs

Make Up Store AB, 556437-6795, och Make Up Shop Sweden AB, 556461-8485, försattes i konkurs den 9 mars 2021. Konkursförvaltare är advokat Linda Schenholm vid Advokatfirman Carler.

Bolagen har bedrivit utbildning av make-up artister, försäljning av smink och kosmetika och därmed förenlig verksamhet. Verksamheten bedrivs från ett trettontal butiker runt om i Sverige. Bolagens huvudkontor och lager är beläget på Storsätragränd i Stockholmsområdet.

Vid konkursutbrottet pågick bolagens verksamhet och bolagen hade då närmare 70 anställda.

Verksamheten och dess tillgångar utbjudes härmed till försäljning. Anbud emottages i första hand på bolagens rörelse, och i andra hand delar av den. Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected]. Anbudsunderlag tillhandahålls på förfrågan.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen tillhanda på ovanstående e-postadress senast onsdagen den 24 mars 2021 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt förbehålles liksom rätt att försälja hela eller delar av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår.