Anbudsunderlag – Grundklippan 221 AB i konkurs

Bakgrund

Grundklippan 221 AB, 559050-3099, försattes i konkurs den 30 december 2022. Grundklippan 221 AB har utvecklat en live-streamingplattform.

Vid konkursutbrottet pågick ingen verksamhet i bolaget men den immateriella tillgången finns kvar och kan överlåtas till intresserad köpare.

Tillgångar

Den tillgång som utbjuds till försäljning av konkursboet är live-streamingplattformen och beskrivs enligt följande:

It is a live streaming platform that allows artists to live stream directly from their phone, monetize through micro transactions (tipping, ticketing, subscriptions), and cash out to their PayPal account.

Technology to be fully adaptable and transferred.

Live Streaming Technology:

– Lice streaming API

– Streaming Server

– iOS and Android Apps

– Web app

– Hosting Environment

– Other

Content: 1000+ total events in 2020. Exclusive content from assorted artists.

Users: 100K+ total users interacting with these events.

Product: design system and future features design files.

Av bolaget framtaget underlag med närmare information om teknik och inventering av live-streamingplattformen översänds på begäran.

Förbehåll och genomförandet av budgivningen

Konkursboet överlåter egendomen i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning, möjligheterna för att tillgodogöra sig egendomen och att upptäcka eventuella fel och brister däri. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter eller tillgångar. Användning av överlåtna immateriella rättigheter eller tillgångar sker på köparens risk.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende tillgången, ska vara konkursförvaltningen genom Andrea Anjou tillhanda på [email protected] senast den 30 januari 2023.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Andrea Anjou, [email protected], 070 769 19 50.

________________________________________________________

Advokatfirman Carler, 2023-01-10