Anbudsunderlag – The Ivory Field AB i konkurs

The Ivory Field AB, 559089-8663, i konkurs

Bakgrund

The Ivory Field AB, 559089-8663, försattes i konkurs den 13 september 2023.

Bolagets verksamhet har bestått av tillverkning och försäljning av festkläder, måttsydda balklänningar, brudklänningar m.m. i butik och via e-handel. Verksamheten bedrivs från hyrd lokal på Ringvägen 80 i Stockholm.

För mer information se bolagets hemsida www.ivoryfield.com.

Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet. Möjligheten att genomföra köp har tillfälligt pausats efter konkursbeslutet.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Lager och inventarier m.m., huvudsakligen förtecknade i bilaga 1.
  • Immateriella tillgångar i form av domänerna ivoryfield.se, ivyrock.se, ivyrockactive.se, ivoryfield.nu och ivoryfield.com (ägande under utredning avseende .com domänen), mönster i den utsträckning det finns att tillgå.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. hyresavtal (villkorat av motpartens godkännande).

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast den 22 september kl 12.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070-555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076-245 05 46.

_____________________________________

Advokatfirman Carler, 2023-09-15