Anbudsunderlag – POWER WOMAN AB i konkurs

Bakgrund

POWER WOMAN AB, 556926-3774, försattes i konkurs den 22 juni 2023 varvid advokat Gustav Kling förordnades till konkursförvaltare.

POWER WOMAN AB har sedan 2013 bedrivit verksamhet i formen av att designa, producera och sälja kvinnliga träningskläder/-artiklar för konditions-/prestations- och uthållighetssporter.

Verksamheten bedrivs via bolagets egen e-handelsplattform samt genom Stadiums och Åhléns respektive e-handelsplattformar. Vid konkursutbrottet pågick bolagets verksamhet och bolaget hade då två anställda. Mer information om verksamheten finns på bolagets hemsida www.powerwoman.com. Tills vidare fortsätter försäljning av varor som vanligt via e-handelsplattformarna.

Enligt den senaste årsredovisningen (210101–211231) omsatte bolaget ca 2,485 mkr.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

 • Varulager, huvudsakligen förtecknat i bilaga 1. Tills vidare fortsätter försäljning av varor varför varulagret löpande kan komma att förändras.
 • Immateriella tillgångar enligt följande.
  • Domänerna powerwoman.com och powerwoman.se med tillhörande hemsida/e-handelsplattform.
  • Närings-/varukännetecken (registrerade figur- och ordvarumärken i Europa och USA).
  • Kundregister.
  • Sociala medie-konton på Facebook (Power Woman, 6,4 tn följare) och Instagram (Powerwoman_official, 30,7 tn följare).
 • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. avtal med leverantörer (villkorat av motpartens godkännande)

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Konkursboet lämnar inga garantier avseende möjligheterna för en köpare att använda eller förfoga över immateriella rättigheter. Användning av överlåtna immateriella rättigheter sker på köparens risk.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Konkursboet reserverar sig mot eventuella felskrivningar eller felaktigheter i detta anbudsunderlag.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Filip Lange tillhanda på [email protected] senast den 7 juli 2023 kl. 12.00.

Det högsta budet kommer att kommuniceras med övriga budgivare som kommer att beredas möjlighet att höja sitt bud inom en kortare tidsrymd som bestäms av konkursboet. Konkursboet kommer dock inte att uppge vilka som lagt bud.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår samt rätt att förändra anbudstiden.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Filip Lange, [email protected], 072-601 38 16.

________________________________________________________

Advokatfirman Carler, 27 juni 2023

Advokatfirman Carler och konkursboet behandlar de personuppgifter som används i denna konkurshandling. För mer information om Advokatfirman Carlers och konkursboets behandling av personuppgifter se vår personuppgiftspolicy på Advokatfirmans Carlers hemsida, www.carler.se.