Anbudsunderlag för KBT-Gruppen i Stockholm AB i konkurs

[:sv]Den 27 september 2019 försattes KBT-Gruppen i Stockholm AB, 556696-0430, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltaren Linda Schenholm.
För mer information om anbudsförfarandet, se Anbudsunderlag inklusive Bilaga 1  med förteckning över inventarier.[:]