Anbudsunderlag Dirigo F & F AB i konkurs

Den 25 mars 2020 försattes Dirigo F & F AB, 556920-8480, i konkurs. Konkursboet hanteras av Advokatfirman Carler genom konkursförvaltare David Rutegård.

För mer information om anbudsförfarandet, se Anbudsunderlag samt Bilaga 1, Bolagsordning och Bilaga 2, Balans- och resultatrapport.