Anbudsunderlag avseende 08 Construct AB i konkurs

Bakgrund

08 Construct AB, 556957-7611, nedan benämnt bolaget, försattes i konkurs den 10 september 2021. Bolaget har bedrivit byggnation, renovering och entreprenaduppdrag inom byggbranschen samt därmed förenlig verksamhet. Bolagens kontor och lager är beläget i Vasastan i Stockholm.

Vid konkursutbrottet pågick bolagens verksamhet och bolagen hade då 23 anställda. Konkursboet driver verksamheten vidare varför varulagret kan komma att förändras.

Konkursboet infordrar härmed anbud på rörelsen och dess tillgångar.

Rörelsen och dess tillgångar

De tillgångar som utbjuds till försäljning av konkursboet är:

  • Inventarier, lager m.m., huvudsakligen förtecknade i Bilaga 1.
  • Domännamnet 08construct.se.
  • Rätten att inträda i bolagets befintliga avtal, t.ex. kund-, leasing- och lokalhyresavtal samt varubeställningar (villkorat av motpartens godkännande)
  • 2 800 st aktier i MediaTech G5 Invest in Sweden AB, 559019-7447.

Förbehåll

Konkursboet överlåter all egendom i befintligt skick. Det åligger en köpare att genomföra erforderlig besiktning av egendomen i syfte att klarlägga exempelvis egendomens omfattning och att upptäcka eventuella fel och brister. Konkursboet lämnar inte några garantier avseende riktigheten och fullständigheten i de uppgifter som lämnas i detta anbudsunderlag eller i övrigt.

Ett övertagande av egendom som omfattas av avtal avseende t.ex. hyra, leasing eller avbetalning förutsätter godkännande av motparten i respektive avtal.

Genomförandet av budgivningen

Anbud tas i första hand emot på hela rörelsen och i andra hand på delar av rörelsen och dess tillgångar.

Skriftliga anbud, exklusive mervärdesskatt, avseende rörelsen eller delar av rörelsen/tillgångarna, ska vara konkursförvaltningen genom Malin Sanderson tillhanda på [email protected] senast onsdagen den 22 september 2021 kl. 12.00.

Fri prövningsrätt av erhållna bud förbehålles liksom rätt att försälja hela eller del av rörelsen under tiden anbudsförfarandet pågår eller därefter samt rätt att förlänga anbudstiden.

För frågor angående egendomen förtecknad i bilaga 1 hänvisas till Pontus Bruno, [email protected], 070 555 92 62.

Förfrågningar angående rörelsen besvaras av Malin Sanderson, [email protected], 076 245 05 46.