CATEGORY pagaende

film2home AB i konkurs

150914


film2home ab

Lösning för Plejmo – nya ägaren Magine förvärvar verksamheten och driver den vidare i sin helhet

Videostreamingbolaget Film2Home AB, känt som Plejmo, som försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt måndagen den 27:e juli 2015, förvärvas av Magine som kommer att driva verksamheten vidare i sin helhet.

”Efter intensiva förhandlingar med ett flertal olika intressenter har vi kunnat hitta en lösning där företaget Magine, som erbjuder den molnbaserade tjänsten Magine TV, förvärvar Plejmo och driver verksamheten vidare”, säger konkursförvaltare Mats Emthén på Advokatfirman Carler.

Sedan konkurstillfället har verksamheten drivits vidare och kunder har i mindre utsträckning påverkats av konkursen. Efter förvärvet kommer Plejmos tjänster att fortlöpa som tidigare och driften kommer även fortsättningsvis ledas av Ulrika Lindwall.

”Vi är glada över att ha kommit fram till den här lösningen och att vi kunnat fortsätta verksamheten. Vi ser ljust på framtiden. Intäkterna har fördubblats från föregående år och med Magine i ryggen ser vi fram emot att utveckla verksamheten vidare”, säger Ulrika Lindwall.

”Magines förvärv av Plejmo gynnar bägge verksamheter. Vår bedömning är att enskilda videostreamingföretag har haft svårt att etablera sig på små marknader, men att det i rätt kontext och på en internationell plattform finns stora möjligheter att utvecklas”, säger Magines CFO, Erik Wikström.

Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Totte Kahn på Advokatfirman Carler via mail totte.kahn@carler.se eller per telefon på +46 8 522 532 24.

För pressförfrågningar, vänligen kontakta Emilia Cullborg, Brunswick Group via mail  ecullborg@brunswickgroup.com eller per telefon på +46 709 181 193.

För frågor till Magine, vänligen kontakta Alexander Jamal, Sverigechef, Magine via email alexander.jamal@magine.com eller per telefon +46 704 856 059.

 

150805


film2home AB i konkurs

film2home AB, 556759-0269, försattes i konkurs vid Stockholms tingsrätt måndagen den 27 juli 2015 varvid advokat Mats Emthén förordnades till konkursförvaltare.

Konkursförvaltaren driver för närvarande verksamheten vidare i syfte att inom den närmaste tiden överlåta hela rörelsen till en köpare.

Verksamheten pågår som vanligt vilket innebär att du som kund kan gå in på www.plejmo.com, som är det nya samlingsnamnet för film2home och Headweb.

På grund av konkursen har konkursförvaltaren tillfälligt stängt av möjligheten att sätta in pengar på ett konto där man kan ha pengar tillgodo att utnyttja vid senare hyrtillfällen.

De kunder som per konkursdagen hade pengar tillgodo kan fortfarande utnyttja dessa för att hyra film. Konkursförvaltaren kan tyvärr inte administrera någon återbetalning av insatta pengar.

 

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Totte Kahn på Advokatfirman Carler via mail totte.kahn@carler.se eller per telefon på
08-522 532 24.