CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

Konkursförvaltning


Advokatfirman Carler har en lång tradition och stor erfarenhet av arbete med obeståndsrättsliga frågor och har många uppdrag som konkursförvaltare efter förordnande från domstol. Advokatfirman Carler kan även erbjuda klienter biträde vid bevakning av fordringar och andra intressen i konkurser samt vid förhandlingar i lagreglerade konkursförfaranden.