CATEGORY KOMPETENSER

Teamarbete ger effektivitet och slagkraft

Vi är tillräckligt stora för att kunna leverera både bred och djup juridisk kompetens, och tillräckligt små för att vara lyhörda och värna om personliga relationer med såväl etablerade som nya klienter. Vi tror på delad kunskap som en viktig väg till framgång. I klientärenden är vi oftast två från advokatfirman som samarbetar nära med klienten föra att kunna ge bra service och uppnå ett gott resultat. I större uppdrag arbetar vi i större team som ger effektivitet och slagkraft.

IT-rätt


Alla företag som vill konkurrera i en alltmer globaliserad värld har behov av att verka inom IT-området. Med både ny lagstiftning om hur företag får hantera personuppgifter och flera EU-direktiv under implementering kan det krävas stora ansträngningar för att hålla sig ajour med den IT-rättsliga utvecklingen. Här kan Advokatfirman genom sin unika kompetens erbjuda rådgivning åt både köpare och säljare av produkter och tjänster. Biträde ges även åt företag i samband med utkontraktering av hela IT-verksamheter.